Chráněná území

Chráněné území v Česku definuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
V zákoně se používá pojem zvláště chráněná území.

Zvláště chráněná území jsou vyhlašována v následujících kategoriích:

  • národní parky (NP)
  • chráněné krajinné oblasti (CHKO)
  • národní přírodní rezervace (NPR)
  • přírodní rezervace (PR)
  • národní přírodní památky (NPP)
  • přírodní památky (PP)

Comments