Národní parky

je rozsáhlé území, jedinečné v národním nebo mezinárodním měřítku, jehož značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy. Rostliny, živočichové a také neživá složka v NP mají mimořádný vědecký a výchovný význam.

V Česku jsou podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vyhlášeny čtyři národní parky:

Krkonošský národní park
Národní park Podyjí
Národní park Šumava
Národní park České Švýcarsko
Comments