Zoo a zahrady

zařízení určené k chovu ohrožených druhů zvířat v zajetí, pokud možno v podmínkách co nejbližších přirozenému životu druhu v přírodě

Díky existenci zoologických zahrad se podařilo zachránit již řadu vymírajících druhů (např. zubr, kůň Převalského).

Za první skutečnou zoologickou zahradu je považována nejčastěji zoo ve vídeňském Schönbrunnu otevřená v roce 1752.

Nejstarší zoologická zahrada na českém území je ZOO Liberec, která byla založena v roce 1919.